Okres sensytywny a krytyczny w kształtowaniu koordynacji ruchowej


    W rozwoju dziecka występują pewne okresy podczas, których szybciej lub wolniej reaguje ono na bodźce. Kiedy chcemy oddziaływać treningiem na daną cechę musimy zdawać sobie sprawę jaki okres jest do tego najbardziej optymalny. W okresie sensytywnym cecha, którą chcemy kształtować jest znacznie łatwiej adoptowana przez organizm niż w innym okresie rozwoju dziecka. W okresie krytycznym kształtowanie danej zdolności jest najłatwiejsze względem rozwoju, ponieważ dziecko najszybciej przyswaja nowe umiejętności.

Okres krytyczny i sensytywny:

Okres krytyczny – okres, w którym dziecko najszybciej i najłatwiej przyswaja nowe zdolności. Jest najbardziej optymalny do odbioru poszczególnych bodźców.

Okres sensytywny okres, w którym organizm jest szczególnie wrażliwy na bodźce. Jest on dłuższy od okresu krytycznego, lecz gdy minie dziecko nie nauczy już się poszczególnych zdolności.

Tabela zawierająca okres krytyczny jak i sensytywny dla poszczególnego wieku i zdolności koordynacji ruchowej.

TABELA