Tytuł licencjata oraz instruktor przygotowania motorycznego zdobyty !


   Dzisiejszego dnia czyli w poniedziałek 13-tego roku 2015 obroniłem pracę dyplomową pt: „Przygotowanie motoryczne w piłce nożnej dzieci w wieku 10-12 lat”. Przez 2 lata studiów na specjalizacji przygotowanie motoryczne dowiedziałem się bardzo wiele na temat rozwoju poszczególnych zdolności w danym wieku młodego zawodnika. Podjąłem decyzje, że ta specjalizacja urozmaici mój warsztat, ponieważ uprawnienia trenerskie będę kompletował na szczeblu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Swoją przygodę studencką będę oczywiście kontynuował na Gdańskim AWF.

. . .Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które były odpowiedzialne za przygotowanie mojej osoby do uzyskania tytułu licencjata oraz uprawnień instruktorskich w szczególności doktorowi Krzysztofowi Byzdrze, który zgodził się zostać moim promotorem.

11709576_10200692104462285_1346363828558251711_n