DzielęSięWiedzą, 7. Karol Biedrzycki „Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego”.


     W sobotę 19 grudnia w Hali Głównej TS Wisła Kraków odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Thera-Band® Academy współorganizowana przez Akademię Piłkarską Wisła Kraków. Wykłady dotyczyły przede wszystkim przygotowania motorycznego, studium przypadków, przykładów pracy fizjoterapeutów oraz trenerów przygotowania motorycznego na podstawie wzorców zachodnich. Do Krakowa przybyło blisko 200 trenerów z całej Polski.

     Kongres rozpoczął się o godzinie 9.20 krótkim przemówieniem profesora Józefa Spałka, który przedstawił w skrócie plan całego szkolenia. Później mieliśmy część teoretyczną: najpierw Dominik Suslik, trener przygotowania motorycznego Hannoveru 96 omówił trening siły jako podstawę do kształtowania specjalistycznych zdolności motorycznych na przykładzie swojego klubu, przedstawił jak postępować by nie dochodziło do kontuzji u piłkarzy od najmłodszych roczników, oraz pełne planowanie cyklu rehabilitacyjnego i treningowego pod względem funkcjonalnym dla piłkarzy po odbytych kontuzjach. Następnie analizę funkcjonalną podstawowych wzorców ruchowych, jako podstawa optymalnej piramidy ruchowej przeprowadził Dr Vern Neville – trener zajmujący się motoryką u piłkarzy Chelsea F.C., na co dzień występujących w Premier League . Po przerwie obiadowej odbyła się część praktyczna prowadzona przez Suslika, w której udział wzięli zawodnicy z roczników 2002, 2001, 1999 i 1998.

     Ostatnim prelegentem był trener reprezentacji Polski U-21 Marcin Dorna. Po wykładzie na temat wybranych środków pracy w kadrze przeprowadził trening. Na jego początku ćwiczenia skupiały się na zmianie pozycji w środkowej strefie boiska, potem wychodzenie do pressingu po stracie piłki, a następnie gra na utrzymanie z przewagą. Trening zakończył się grą, w której zawodnicy musieli wszystkie te elementy wprowadzić.

     Celem konferencji było zwrócenie uwagi na potrzeby współczesnego sportu w zakresie przygotowania motorycznego oraz medycyny sportowej. Przedstawione zostały najnowsze trendy i metody w tym zakresie oraz ukazane autorskie cykle treningowe ukierunkowane pod kątem klubowych fizjoterapeutów pozwalające na przekroczenie dotychczasowych barier i poprawę osiągnięć.

12413975_10205575926732677_445260821_oDominik Suslik – fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego u piłkarzy Hannoveru 96 zwraca szczególną uwagę na profil docelowy piłkarza, jego diagnostykę umiejętności, ustalenie planu treningowego, przygotowanie fizyczne oraz ruchowe. W profilu docelowym piłkarza kładzie głownie nacisk na specyficzne ruchy podczas gry do czego należą miedzy innymi: zdolność przyspieszania, szybkość zmiany kierunku, szybkie wyhamowania, prowadzenie piłki podczas biegu oraz technikę strzału lub podania. Po tej analizie może przejść do indywidualnego treningu zawodnika gdzie skupia uwagę na poprawie wzorców ruchowych by te elementy stały na jak najwyższym poziomie. Po takiej diagnostyce umiejętności każdy zawodnik ma przypisany indywidualny plan treningowy pod względem motorycznym i fizycznym w skład czego wchodzi : Vistality Flossing, sensomotoryka, mobilizacja z PowerBand – poprawa ruchomości, oraz aktywizacja tułowia na 4 różnych poziomach. W swojej koncepcji wdraża i uwzględnia również trening obwodowy, wytrzymałościowy w skład czego wchodzi: trening techniczny, trening taktyczny, trening aerobowy to wszystko na 75-85% tętna maksymalnego. Są to m.in : ( Battle Rope, Push Up, Wiosłowanie, BeinCurl, Bauch Curl, odbicia boczne, Crunch ekscentryczny, Step Up, Cycling, Dribbling, podania i kontrola piłki) Każdy zawodnik ma indywidualnie postawione zadanie oraz indywidualnie obciążenie dzięki ciągłemu monitoringowi. Motto jakim się kieruje Dominik Suslik – „Dobry trener stale udoskonala swoje programy treningowe – Ty też zacznij”

Dr. Vern Neville w swoim planie skupia się na warsztacie FPM inaczej Functional Power Movement. Porusza on podstawowe zasady treningu przygotowania motorycznego opracowane przez najlepszych trenerów. Jego zdaniem jednym z najczęściej spotykanych pojęć we współczesnym treningu jest „ trening funkcjonalny”, jednak czym są ćwiczenia funkcjonalne oraz dlaczego są one kluczem w tworzeniu efektywnego programu ćwiczeń. Siła jest elementem niemal każdego ruchu, jednak czy dokładnie wiemy jak w odpowiedni sposób je kształtować? Ruch, szczególnie całego ciała jest niezbędny w koordynacji sekwencji ruchowych oraz optymalizacji użycia siły, jednak czy wiemy w jaki sposób zoptymalizować przebieg ruchowy oraz odpowiednie użycie siły.

12398463_10205575921012534_1825060979_o

Główne efekty treningu sensomotorycznego:
– zmiana struktur nerwów i synaps
– polepszenie przekazu na drogach aferentnych i eferentnych
– szybsza aktywacja jednostek motorycznych
– polepszenie pracy międzymięśniowej/wewnątrz-mięśniowej
– stabilizacja segmentarna
– likwidacja nieprawidłowych wzorców ruchowych

Wpływ treningu sensomotorycznego na : usprawnienie zdolności funkcjonalnych stawów,stabilizacja całego tułowia:
-mięśnie spełniają nie tylko funkcję lokomocyjną ale także poprzez izometryczne kontrakcje stabilizują stawy co prowadzi pośrednio do uzyskania i utrzymania wyprostowanej sylwetki oraz utrzymania równowagi. Przy treningu na niestabilnych podłożach bodźce zostają wysyłane nieustannie, przez ciągłą utratę równowagi do stabilizujących mięśni dzięki czemu zostają wzmocnione a ich koordynacja podniesiona na wyższy level.

Wpływ treningu sensomotorycznego na : wzrost aktywności mięśni podczas treningu sportowego oraz terapii:
– Dzięki wzmożonej pracy mięśniowej w zakresie stabilizacji ciała podnosi się zarazem ich aktywność. Poprzez trening sensomotoryczny dochodzi więc do wzmożonego napięcia mięśniowego większego niż przy tradycyjnym treningu mięśniowym. Trening na niestabilnych podłożach charakteryzuje się tym , iż przy małym obciążeniu oraz nikłej kompresji w stawach, uzyskać można wysokie napięcie mięśni.

12381191_10205575923212589_1559774116_o12398826_10205575925252640_989510394_o

Wpływ treningu sensomotorycznego na : usprawnienie koordynacji nerwowo – mięśniowej:
– Pod pojęciem dostosowania , dopasowania mięśniowego ( koordynacja wewnątrz mięśniowa) rozumie się rozwój siły w obrębie mięśnia. Jest on sterowany przez włókna mięśniowe które aktywowane są impulsami nerwowymi oraz liczbą rekrutowanych jednostek motorycznych, im więcej jednostek motorycznych jest aktywowanych tym większy stopień kontrakcji.

Profilaktyka kontuzji:

Jak powstają kontuzje (staw kolanowy)

– 70% powstaje bez kontaktu z przeciwnikiem
– bieg / zmiana kierunku ruchu
– lądowanie po wyskoku
– 30% z kontaktem przeciwnika
– faul
– wpływ siły zewnętrznej
– przemęczenie/przeciążenie
– spadek koncentracji
– niewyleczone kontuzje

Badania:
Około 70% przewlekłych kontuzji wiążę się z niestabilnością stawów. Niewyleczone urazy prowadzą do wypracowania nieprawidłowych odruchów tzw. błędnych wzorców ruchowych co skutkuje asymetrią i przeciążeniem kolejnych elementów narządu ruchu. Kontuzjom można zapobiegać poprzez odpowiednio zaplanowany trening sensomotoryczny.

Trening funkcjonalny: jest formą dopasowaną do celów poszczególnych dyscyplin sportowych.
– ćwiczenia wielostawowe dla całych grup mięśniowych
– ćwiczenia dynamiczne z dużą ilością serii , dużym obciążeniem i małą ilością powtórzeń
– stabilizacja stawów w warunkach dynamicznych
– poprawa zaburzeń kontroli nerwowo-mięśniowej
– reedukacja nerwowo-mięśniowa- odbudowa prawidłowych mechanizmów
– stopniowanie ćwiczeń od prostych do złożonych
– aktywizacja mięśni głębokich
– nie wystarczy rozbudowa mięśni długich i szerokich grzbietu – nie przejmą one funkcji mięśni głębokich
– ćwiczenia mięśni powierzchownych wykonujemy po uprzednim napięciu mięśni głębokich
– ćwiczenia asymetryczne
-ćwiczenia tych samych ruchów przeciwną kończyna
– zachowanie równowagi mięśniowej

Trening funkcjonalny – analiza celów:
– ćwiczenia ogólne (środek mocy, łańcuchy mięśniowe)Aktywizacja większych partii mięśniowych – mięśni nieaktywizowanych.

Badania przed i po przeprowadzonym treningu:
– obiektywna ocena
– stabilność stawowa
– ocena zakresu ruchu
– ocena siły mięśniowej
– kontrola nerwowo – mięśniowa

Kontrola motoryczna – koordynacja na 3 poziomach

  • Cortical – program motoryczny , ruchy celowe
  • Subcortical – automatyczny, zakodowana globalna stabilizacja posturalna
  • Poziom rdzeniowy – odruchy reflektoryczne, lokalne refleksy.

Zastosowanie treningu funkcjonalnego:
– MTT – Medyczny Trening Terapeutyczny
– Profilaktyka kontuzji
– Poprawa zdolności koordynacyjnych
– Polepszenie parametrów siłowych

Oddziaływanie:
– Poprawa siły
– Poprawa stabilności funkcjonalnej
– Poprawa kontroli posturalnej
– Poprawa reakcji zwrotnych

Zadania treningu funkcjonalnego:
– poprawa aktywności funkcjonalnej
– poprawa wykonania zadań motorycznych
– poprawa koordynacji lokalnej i globalnej
– poprawa stabilizacji posturalnej
– polepszenie dynamicznej stabilizacji stawowej
– przyrost siły maksymalnej i eksplozywnej
– poprawa równowagi mięśniowej
– obniżenie ryzyka kontuzji

Środki metodyczne:
– naśladowanie
– demonstracja
– opis
– wyobrażenie
– obserwacja
– wyjaśnienie
– korekcja
– pomoc
– ocena

Ćwiczenia oporowe w systemie Thera Band to bardzo efektywna metoda wpływająca na:
– poprawę koordynacji
– przyrost siły mięśniowej
– polepszenie reakcji równoważnych
– orientacje ruchowo – przestrzenną
– polepszenie wzorców ruchowych
– stabilizację poszczególnych stawów
– mobilizację lub stabilizację kręgosłupa

Efekty treningowe w koncepcji treningowej Thera Band:
– ekonomizacja ruchu
– automatyzacja
– optymalizacja
– przyrost siły mięśniowej i wytrzymałości
– poprawa zdolności koordynacyjnych
– płynność i funkcjonalność ruchu
– skrócenie czasu reakcji
– stabilizacja czynnościowa
– poprawa szybkości
– profilaktyka kontuzji
– kształtowanie mocy
– poprawa dynamiki oraz skoczności
– koordynacja we wzorcu ruchowym
– szybsze zastosowanie wypracowanych wzorców
– eliminacja indywidualnych zaburzeń nierównowagi mięśniowej.

 

12394458_10205575921572548_1210409349_o 12404953_10205575926172663_519545845_o 12415455_10205575929412744_731424024_o 12398596_10205575919932507_2052899458_o